Svartsjuka syskon

Var du svartsjuk på ditt syskon när du var liten? Jag kommer inte ihåg om jag var det, men jag vet att många barn är svartsjuka. Det är väl bara naturligt, egentligen, men frågan är vad man ska göra för att komma till rätta med problemet.

Det har skrivits en hel del om svartsjuka mellan syskon. Ju närmare syskonen är i ålder, desto mer svartsjukt kommer storasyskonet att bli. Om åldersskillnaden däremot är större kommer det äldre syskonet redan att ha ett socialt liv: kompisar, förskolan etc., och svartsjukeproblemen blir oftast mindre.

Att få ett syskon är dock alltid en stor förändring, och det är inte konstigt att barn som blir storasyskon blir oroliga. De kanske tror att de inte kommer att få lika mycket uppmärksamhet som tidigare, och det stämmer ju på sätt och vis. Det nya barnet kan också upplevas som ett hot mot samvaron i familjen.

För en förälder som plötsligt ställs inför detta problem kan det kännas skönt att veta att man inte är den första som ställs inför dilemmat. Det finns många böcker, filmer och pjäser som vänder sig till barn som fått ett syskon. Det kan vara bra att se eller läsa någon av dessa, och att också prata om handlingen i boken, filmen, eller pjäsen, så att barnet lättare kan sätta ord på sina känslor. Detta kan man göra redan innan det nya barnet är fött. En annan sak som man kan tänka på redan under graviditeten är att inte ange barnet i magen som skäl till varför man inte kan göra saker. Säg inte att mamma inte orkar springa för att hon har en bäbis i magen, säg att hon är trött, eller har ont i ryggen. Det är ju inte det framtida syskonets fel, och det är viktigt att inte ge barnet den bilden.

Man kan också låta storasyskonet vara med i planeringen kring det kommande syskonet, t.ex. när det gäller att inreda barnrummet.

Storasyskongrejer

Det är vanligt att det äldre syskonet börjar bete sig yngre när hen fått ett yngre syskon. Barnet kan bli klängigare, börja kissa på sig eller något annat. Man kan inte försäkra sig mot det här helt och hållet, men det är viktigt att skapa rutiner för umgänge med storasyskonet också. Båda föräldrarna kan ha en storasyskondag, då de umgås med det äldre syskonet.

Man kan också prata om vad det äldre syskonet kan göra, som det yngre inte kan göra. Spädbarn har inga tänder och kan inte tugga, alltså kan de inte äta frukt, godis eller chips. Låter det så kul, att inte kunna äta godis och chips? Och hur kul är det att inte kunna vända sig själv? Genom att få barnet att inse att man som storasyskon kan göra mycket som det lilla syskonet inte kan göra. Det är inte lika lätt hänt att man blir svartsjuk på någon som man vet är i underläge.

En del familjer har också en fest för storasyskonet när alla kommit hem från BB. Fira att det är flera barn i hushållet nu.