Svårare att låna pengar

Att ta lån kan ibland vara nödvändigt, exempelvis om man ska köpa bostad eller göra en renovering. Men bankerna har höjt sina krav den senaste tiden och det blir allt svårare att få lån beviljade.

I Dagens Industri kan man läsa att interna regler hos ett flertal banker gör att det är fler som inte får lån. Bland annat har SEB infört en regel om att hushåll inte får belåna mer än fem gånger bruttoinkomsten. På grund av det tak som banken satt har man varit tvungna att säga nej till vart tionde bolån. Även andra banker har liknande tak och sedan man infört dessa ser i princip alla banker att antalet personer som lånar och får lån beviljade blir färre. Många experter ser bankens nya hårdare krav som problematiska eftersom stora grupper, speciellt unga personer, stängs ute från bostadsmarknaden.

Kan låna från andra

Att det blir allt svårare att låna pengar på bankerna gör alltså att många inte kan ta sig in på bostadsmarknaden men det betyder också att en hel del vänder sig till andra aktörer än de stora bankerna för att låna pengar. Det har de senaste åren nämligen kommit en rad nya mindre banker och aktörer på marknaden som erbjuder lån. Detta kan man bland annat läsa om i Svenska Dagbladet. Därför kan man om man fått nej från de större bankerna låna pengar till låg ränta hos ett flertal andra aktörer.

Ha en medlånetagare

Ett annat tips för den som inte får lån av banken är att låna pengar av familjen. Men självklart måste man då fundera på om det är värt att riskera sin relation med någon eftersom pengar alltid är känsliga frågor. Man kan också fundera över om en person i ens familj eller närhet kan gå in som medlånetagare för att öka chanserna att man kan få lån beviljat hos en bank. Så här går det till med medlånetagare:

  • En kreditprövning görs av både den som ska låna och medlånetagaren.
  • Medlånetagaren får ofta sämre möjligheter att ta ytterligare lån (detta bör man tänka på i förhand).
  • Om personen som har lånet får bättre ekonomi kan man fråga banken om personen helt kan ta över lånet. Läs mer.