Många drabbas av ID-kapning

I och med att shoppingtjänster och andra digitala tjänster breddas mer och er så blir det också allt vanligaste med ID-kapning. För, när vi ska genomföra köp och dylikt online så finns det chans för bedragare att komma åt dina uppgifter. Men det kan också ske igenom att du tappar legitimation eller är oförsiktig med koder.  

I det stora hela handlar det om att vara försiktig, för att undvika att drabbas av ID-kapning. Men, tyvärr räcker det inte alltid. Bedragarna hittar sluga vägar för att komma åt dina uppgifter. För att skydda dig mot sådant kan det vara bara att teckna en ID-skyddsförsäkring från https://www.mysafety.se/forsakringar/id-skyddsforsakring.

Anmälningar om ID-kapningar blir allt fler

I en artikel från Sveriges Radio intervjuas Jan Olsson, som är förundersökningsledare på Polisens Nationella Bedrägericenter i Stockholm. Han menar på att antalet anmälningar gällande bedrägerier där identiteter kapats blir all fler. Detta trots att det i mitten av förra året blev olagligt att använda sig utav någon annan identitet. Men tyvärr är det så att polisen inte helt hinner med det ärendeflöde som strömmar in till dem.

Jimmy blev kapad under sju år

I en artikel från Aftonbladet kan man läsa om illustratören Jimmy Wallin. Som ska ha fått sin identitet kapad under sju års tid. Under dessa år har en person köpt saker som glasögon, linser och bredband i hans namn. Det hela är anmält men det är svårt att hitta bevis, och därför har det kunnat fortgå. Jimmy har fått lägga ner massor av tid på att ringa till kreditföretag, inkasso och kronofogden för att slippa fakturor på saker som han själv inte beställt. Det låter helt otroligt att man inte lyckats göra något åt det hela, men i många fall kan det vara svårt att ta reda på vem som ligger bakom bedrägerierna, eftersom det hela spåras till den vars identitet blivit kapad.

Vanligaste typerna av kapning

Stöldskyddsföreningen kan du läsa om hur du skyddar dig mot ID-kapning, och det skrivs också om vad som är de vanligaste typerna av kapning. Dessa ska vara att någon i ditt namn beställer ett kontokort, kreditkort eller varor. Att det tecknar abonnemang i ditt namn, att någon utger sig för att vara en vän till dig som du sedan lånar ut pengar till i god tro och att du betalar för en produkt som du aldrig får levererad.