Kvinnor fortsatt mer stressade

Att kvinnor är mer stressade än män är ingenting nytt. Dessa rapporter har kommit i åratal, men få saker förändras. En anledning till att många kvinnor är så stressade är deras känsla av att behöva gör allt: de ska ta ha ett arbete, ta hand om familjen och samtidigt ta hand om hemmet.

Detta är någonting som är svårt att leva upp till, det är krävande och ingenting som i längden håller – 297498-woman-holding-head-in-kitchenoavsett vem man är. Det är även därför många kvinnor väljer att gå ner i deltid, de orkar helt enkelt inte. Detta samtidigt som männen inte känner samma ansvar för hem och familj. Att kvinnorna dock går ner i heltid är inte en bra lösning eftersom det tids nog leder till en låg pension. Ser man hur det ser ut just nu så får kvinnorna ut 60 procent mindre pension än männen, det är en låg summa som inte är hållbar att leva på. Vad är då lösningen? Främst måste självklart männen ta mer ansvar i hemmet. Om man delar på städning, matlagning och familjeliv blir det lättare. Om både man och kvinna i hemmet har tidskrävande jobb kan ett bra alternativ vara att ta hjälp i hemmet, snarare än att någon går ner i tid. Exempelvis hemkart.se kan hjälpa till med städningen och om ni väljer att ha matkasse hem kan ni spara väldigt mycket tid på att inte behöva åka till affären och handla. Kom även ihåg att du som väljer städning hemma kan dra av en viss summa i rut-avdraget.

Signaler på att du är stressad

Är du osäker på vad stress innebär? För många är det främst en känsla av att hela tiden ha mycket att göra och inte hinna med. Stress kan dock även visa sig mer fysiskt som till exempel genom högt blodtryck, huvudvärk, depression, ångest, sömnstörningar, koncentrationssvårigheter och minnesproblem. Allt detta kan i sin tur dessutom leda till en stroke, någonting som kan vara rakt genom dödligt. Därför är det otroligt viktigt att lyssna på kroppens signaler,  annars riskerar du att bli ordentligt sjuk och vägen tillbaka kan vara mycket tung och lång. Många inser inte heller stressen förrän de slappnar av, som nu på sommaren och i semestertider. Men den stressen går oftast att hantera.