Klara ekonomin som ensamstående

Som ensamstående förälder kan det vara svårt att få ekonomin att gå ihop i slutändan av månaden. Här får du tips på hur du får pengarna att räcka längre.

Det kostar en hel del att ha barn, detta är ett som är säkert. Det är även någonting som de allra flesta är medvetna om innan dess att de skaffar barn, dock är det få som planerar att axla hela det ekonomiska ansvaret på egen hand. Dessvärre är det detta som sker ofta när man blir ensamstående förälder. Kanske får man barnbidrag och underhållsstöd, det är dock sällan tillräckligt för att man inte ska behöva planera ekonomin.

Planera tillsammans med dina barn

När man vill få en bättre ekonomi överlag är det viktigt att man planerar tillsammans med sin familj för ekonomin. Om dina barn är tillräckligt gamla för att dela med sig av sina åsikter kan de ofta hjälpa till på olika sätt för att spara pengar. Om alla är medvetna om att det emellanåt är snävt kan man hjälpas åt att planera måltider och hushållsresurser på ett sätt som lönar sig i slutändan. Självklart vill du inte lägga ett allt för stor ansvar på dina barn och det är viktigt att du är medveten om att du kan låna pengar om du skulle behöva. Det är inget fel med detta och alla kommer någon gång i livet hamna i en situation där de är i behov av mer pengar än de har på kontot.

Att låna pengar kan ibland hjälpa en att komma på rätt fot igen och göra så att man får en bättre ekonomisk situation i framtiden. Ha i åtanke att det som exempel är bättre att ha ett lån än att ha en skuld hos kronofogden. Att betala tillbaka på sina egna villkor är alltid bättre. Speciellt som ensamstående förälder.

Behöver du tips på hur du sparar pengar också? Här är några tips: