Fler äldre skiljer sig

Allt fler väljer att gå skilda vägar på äldre dagar och antalet personer som skiljer sig efter 60 har aldrig varit högre. Som vid alla skilsmässor måste 60-plussarna göra upp med bodelning och pensionen ska ingå där.

Ett ökat antal personer över 60 år väljer att skilja sig, skriver Svenska Dagbladet. Nya siffror från SCB visar att 4 000 personer över 60 år skilde sig förra året. De här siffrorna visar alltså att det blivit vanligare att äktenskap slutar genom skilsmässa än genom dödsfall. Varför allt fler äldre väljer att gå skilda vägar beror enligt experter dels på att äldre lever längre och är friskare, vilket gör att risken för att växa ifrån varandra ökar. Om man väljer att separera vid en äldre ålder nuförtiden kan man faktiskt ha många relativt friska år kvar att odla en ny parrelation om man skulle vilja det.

Dela gemensam egendom

I och med att det är fler äldre som väljer att skilja sig, blir det här med bodelning en allt vanligare fråga att tacklas med. Är man äldre har man förmodligen samlat på sig mer gemensamma prylar och pengar som måste delas när man går skilda vägar. För att läsa om vad bodelning innebär kan man besöka https://www.familjensjurist.se/vara-tjanster/bodelning och man kan även kontakta Familjens jurist för att lära sig mer här.

Pensionen med i bodelningen

Även pensionspengarna ska ingå vid en bodelning. Detta gäller främst om man har privat pensionsförsäkring. Då ska pensionen delas lika mellan makarna. I Dagens Nyheter kan man läsa att alla tillgångar och skulder som man har den dagen som skilsmässoansökan lämnas in ska med i en bodelning. Det gäller dock inte enskild egendom och det finns faktiskt fall då pensionen inte ska räknas in i en bodelning.