Energibesparing i hemmet

Det finns många sätt att spara energi i hemmet. Som en ytterligare bonus sparar du dessutom pengar, och gör en insats för miljön. Tekniken kan också användas i andra sammanhang där värme ska genereras.

Det har blivit allt vanligare att värmepumpar installeras i bostäder, eftersom det är ett energieffektivt sätt att värma upp ett hus. Vilken värmepump man bör välja beror på flera saker, bl.a. husets läge, tomtens beskaffenhet och planlösningen inomhus. Du hittar information om olika typer av värmepumpar här.

Det går att spara mycket pengar på att byta ut en ineffektiv panna mot en modern värmepump. Privata Affärer skriver om en man i Malmö som gjort just detta. Hans energiförbrukning har minskat med nästan 8600 kilowattimmar per år.

En värmepump är dock beroende av el från elnätet, och om många värmepumpar börjar arbeta samtidigt kan det innebära en svår påfrestning för elnätet. Därför inleddes för några år sedan ett försök i norra Uppsala, där data från elnätet ska  användas för att styra värmepumpar, som på detta sätt kan användas mer effektivt, vilket sparar pengar för husägarna. Läs mer om försöket här.

En värmepump i diskmaskinen

Tekniken som används i en värmepump kan också användas i andra hushållsmaskiner. En värmepump är inte bara energieffektiv när det kommer till att värma upp ett hus, utan också i många andra sammanhang där värme genereras. Man kan t.ex. tänka sig att bygga in en värmepump i diskmaskinen. Faktum är att det forskas på just detta.

-Forskningen visar att man kan använda samma teknik som i torktumlaren och bergvärme för att minska elförbrukningen i en diskmaskin, säger Peder Bengtsson doktor i miljö- och energisystem. Vi har byggt om en vanlig hushållsdiskmaskin med värmepumpskomponenter. Testerna visar på en halvering av elförbrukningen för en värmepumpsdiskmaskin jämfört med en konventionell diskmaskin.